mandag 8. april 2013

Bak kamera og anna godis!

Når me er ute på slike reiser som me er no, vitjar me mange skular, barnehagar, ordførarar og står mykje på stand (som me òg har gjort i dag). For dei som lurar på kva me i bilen gjer når me har ei lita pause, har de eit lite knippe her: