mandag 8. april 2013

Gjesting av skular i Seljord og Kviteseid

Anne Straume snakkar om språk for elevar i Seljord og Kviteseid. Hovudbodskapen er ei opmoding om å halda på nynorsken inn i vidare skulegang. Me var òg innom folkehøgskulen i Seljord. Det var kjente andlet i salen, og elevane var veldig trivelege. Me snakka mykje om at det er viktig å halde på, og vere stolt av dialekta si.