tirsdag 16. april 2013

Litteraturkveld med konsert i Gjerstad Mållag

Veldig interessant litteraturkveld med Gunstein Bakke på Gjerstad folkebibliotek i kveld! Forfattaren tykte det var høg kvalitet på publikummarane, som ikkje var det minste redd for å spørje om alt mogleg. Han las høgt frå fleire av bøkene sine.
Etter ein liten kaffipause med biteti var det tid for ein halvtimes folkemusikkonsert med Olaf Moen og Borghild Løver. Han imponerte med å framføre ei tømmarhoggjarvise frå Gjerstad blant eitt av nummera. Hilde Stave var til stades som NMs forlenga arm, og saman med Gunstein Bakke overleverte ho stafettpinnen til Jon Olav Gryting, nestleiaren i Gjerstad Mållag. Lokallaget var særs effektive i organisasjonsarbeidet sitt, ettersom dei hadde årsmøte føre litteraturkvelden. Sistnemnde vart skipa til som eit veldig godt samarbeid med Kari Borgen og folkebiblioteket.