tirsdag 9. april 2013

Oppstart av Hjartdal dialekt- og mållag!

I kveld har stafetten vore med på møte i Hjartdal dialekt- og mållag for å starte opp laget att. Den nyvalgte leiaren, Olav Tho, har fått overrekt staffettpinne i høvet.

På biletet ser me (f.v.) Olav Tho, Ingunn Hovde, Audun Solberg og Anne Straume