fredag 5. april 2013

Takk, Ivar Aasen!

Å vitje alle partilandsmøta er ein del av Nynorskstafetten. I dag har Noregs Mållag vore på landsmøtet til Senterpartiet i Loen. Me deler ut jakkemerkje og mange tok i mot. Mellom andre ordførar i Skjåk, Rolf Kristen Øygard, takkar Aasen. Det gjer også Erling Sande, stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane.