onsdag 18. september 2013

Etnedal 2

Etter å ha møtt ungdomsskuleklassane på morgonen, vart det møte med rådmann og oppvekstsjef. Lokallagsleiar Marit Slettum sende stafettpinnen vidare til den språknøytrale, bokmålsprega kommunen med berre nynorskelevar i grunnskulen.
Til sist eit møte med Eventyrskogen barnehage. Der møtte vi ein svært positiv styrar som såg alle dei pedagogiske poenga med å bruka nynorsk i lag med ungane. Vi likte oss så godt at vi spontant gav bort ei Jakob og Neikob-bok med ynske om lukke til.