lørdag 10. august 2013

Spy ler væske

På veg heim frå sumarleiren til Unge Høgre, gjekk bilen tom for spylarvæske. Me stogga på ein bensinstasjon for å skaffa meir, men so var spørsmålet: korleis opna panseret?

Ser du nokon panserspak? Ikkje me heller. (den raude greia til høgre er ei isskrape)

– Bah! Franske bilar, lydde fnyset frå Kristofer då heller ikkje han klarte å finna ein måte å opna panseret på. 

Men so! Under eit noko overdrive deksel fann Kristofer den magisken spaken. Sjekk òg det noko øvejidde andletsuttrykket hans.

Og med eitt vart alt so mykje betre. 

... so då var det full fest med sinnaspurvsnop i bilen resten av turen tilbake til tigerbygdi.