tirsdag 19. mars 2013

Ås

I dag har det vore ein innhaldsrik dag på Ås. Me snakka fyrst for til saman kring 80 elevar på Ås Vgs. Så dro Birgitta vidare til Søråsteigen barnehage og møtte kring 50 ungar i alderen 2-5. Her talte me til fem på norsk, fransk, engelsk, dansk, svensk, spansk, arabisk, etiopisk og somalisk. Samstundes var Sveinung på seminar på UMB i regi av Ås Mållag.

Ein lang, men veldig kjekk dag!