torsdag 30. mai 2013

Diktstafett i midnattsol

På den nest siste dagen av Nynorskstafetten var me i Vadsø. Her vart me teke vel i mot av Rønnaug Ryssdal frå Varanger Mållag. Ho tok oss med på biltur og synte oss Ekkerøy aust for Vadsø.

Dagen starta for Marit og Rønnaug som morgongjester hjå NRK Finnmark si morgonsending, og for Anne med til saman 80 ungdomar, fordelt på to grupper på Vadsø ungdomsskule.

På kvelden hadde Varanger Mållag skipa til diktstafett på biblioteket i Vadsø. Her var over 40 personar møtt fram for å lese dikt og høyre på dikt. Det vart lese dikt på nynorsk, dialekt, kvensk, samisk, farsi og kinesisk. Varanger Mållag hadde òg invitert særskilde folk med posisjonar i byen til å kome å lese dikt. Det heile var ei svært fin tilskiping, med mange fine dikt, leia med stø hand og godt humør av Rønnaug Ryssdal. Både Anne og Marit bidrog med dikt av Ivar Aasen (sjølvsagt).

Rønnaug og Anne på fuglekiking på Ekkerøy


Leila Maiell Harila som er målungdom i Vadsø og Anne
Marit gjev stafettpinnen til formannskpasmedlem Ragnhild Aslaksen
 Yngvil Melhus Johansen bidrog med flott opplesing av diktet Viss
Godt oppmøte
Kinesiske dikt omsett til nynorsk lese på både originalspråk og i omsetjing bidrog dette paret frå Tana med.

onsdag 29. mai 2013

Sameting og språksenter

I dag starta dagen med audiens hjå Sametingspresident Egil Olli. Me fekk ein fin prat om språkpolitikk. Særleg var det kjekt å oppdage at kampane nynorskforeldre kjempar for nynorske parallellklasser er nett dei same som samiske foreldre kjempar for å få til samiske parallellklasser, og motargumenta er dei same.

Frå Sametinget i Karasjok og 27 varmegrader gjekk turen til Varangerbotn. Der vitja me Isak Saba-senteret. Eit av fleire samiske språksenter som arbeider lokalt med opplæring og språkstimulering for alle aldersgrupper. Jane Juuso, leiar på senteret, tok i mot oss på kort varsel og kunne fortelje om eit imponerande vell av aktivitetar. Alt frå samisk litteraturfestival, samisktrening for samiske ungar utanom skuletid, samisktrening for norskspråklege ungar, bokproduksjon, sykurs og kurs for å kunne ta att eit tapt språk.tirsdag 28. mai 2013

Anne argumenterer i Alta

Dagen i dag har vore Anne sin dag. Ho har hatt fire skulevitjingar i Alta. Sandfallet ungdomsskule, Alta ungdomsskule og Alta vidaregåande skule har alle hatt vitjing frå Nynorskstafetten i dag. Anne har fortalt om Aasen, jamstillingsvedtak, språkfred og språkstrid. Og elevane har lytta, og lært. Over 100 Altaungdomar har i dag hatt sitt fyrste møte med Norsk Målungdom, og dei var nysgjerrige og diskusjonsviljuge.

Me avslutta dagen på årsmøtet til Alta Målungdom, som under årsmøtet endra namn til Alta dialekt- og målungdom. Dei var ein fin gjeng som har mange planar for det neste året.

Bileta under er frå Sandfallet ungdomsskule, stafettpinneoverrekking med leiar Sivert i Alta dialekt- og målungdom og heile laget framfor stafettbilen saman med Anne.

mandag 27. mai 2013

Nynorskstafetten i Kautokeino

I dag har Nynorskstafetten hatt ein anleis stafettdag. I Kautokeino har me vore for å lære meir om stoda for samisk språk. Jon Todal ved Samisk Høgskole hadde sett saman ein fint program for oss der me både fekk treffe fagfolk på Samisk Høgskole og hjå språkavdelinga til Sametinget. Til tross for at skilnaden mellom samisk og nynorsk er store er det òg likskapar. Dei har nok eit større medvit kring språklege makttilhøva enn oss, og ser med ein gong vår situasjon som ein parallell til deira minoritetsspråksposisjon.

Mai Britt Utsi, tidlegare rektor, no høgskulelektor ved Samisk Høgskole tok i mot oss,og fortalte oss om skulen og arbeidet for å få ein eigen høgskule i Kautokeino. Nils Øivind Helander og Risten Turi Aleksandersen frå Sametinget si språkavdeling fortalde korleis dei arbeider for å sikre meir bruk av samisk språk og korleis dei arbeider politisk for betre språklege rettar for den samiske befolkinga. Til slutt var me innom Senter for samisk i opplæringa. Der fekk me ei innføring i kva utfordringar som finst i samiskopplæringa for samiske ungar på sør-samisk, lulesamisk og nord-samisk av leiar for senteret Lisa Baal.torsdag 23. mai 2013

Målselv 23. mai

I Målselv fekk me besøka den einaste nynorskklassa i Troms - 3A ved Olsborg skule. Dei blei særs glade for Norsk Barneblad og jakkemerke med «Takk, Ivar Aasen!» og «EG <3 NYNORSK».

I samband med Språkåret 2013 har Tromsø Mållag laga eit «Songhefte for Nord-Noreg». Dette blei gjeve til Olsborg barnehage i gåve, akkompagnert av songar ved nynorskklassen. Etterpå fekk stafettørane telja med barnehageborna, på norsk, svensk, engelsk, tysk og arabisk,
og fortelja om turnébilen. Då me køyrde blei me vinkte farvel av heile barnehagen, ropande og klistra til barnehagegjerdet.

Klokka 1800 arrangerte Målselv Mållag kulturkveld på «Togstasjonen». Anne Nymo Trulsen, mellom anna vokalist i Hekla Stålstrenga, song kjende songar med nynorskelevane, og litt frå si eiga soloplate, som blei lansert same kvelden. Det var appellar ved leiar og nestleiar i Målselv Mållag. Varaordførar Bengt Magne Luneng hadde òg dukka opp, og blei overrekt stafettpinne og eit eksemplar av Viljen til språk av Ottar Grepstad, og lova at det skulle vera nynorskklassar i Målselv også i framtida. Det var mange tilhøyrarar som hadde slite seg vekk frå vårsol og grill på verandaen for å høyra på.

Etterpå blei det kviss med konsert i kantina på Høgtun. Det var god stemning og me heldt på til seine kvelden. PS.: Laget til stafettørane vann.

Balsfjord 22. mai

Etter ei god natts svevn i Nordkjosbotn for me til barnehagen på Storsteinnes. Der fekk me personalet i tale om bruk av nynorsk i opplesinga, før me talde til fem på ulike språk med borna og las litt frå ei nynorsk barnebok.

Deretter bar det tilbake til Nordkjosbotn for å dela ut diplom til 6.-klassen for å ha dela ut diplom til dei som hadde delteke i diktkonkurranse. To vinnardikt blei leste opp, og vinnarane fekk bokpremie. Tone og Bror står som vitne på at dikta var særs fine – dei handla om sumar, og høvde såleis godt til vêret. Deretter fekk me snakka litt for klassen om Ivar Aasen, Nynorskstafetten, sidemål og dialekt.

På slutten av dagen stod me på Stand i sentrum av Nordkjosbotn. Der lærte me at innbyggjarnemninga er "nordkjosing", og dei mest nysgjerrige av desse stakk innom for ein prat, litt kaffi, nokre jakkemerke og ei gratis avis.

onsdag 22. mai 2013

Harstad 21. mai

Harstad låg bada i sol (som nesten ikkje hadde gått ned eingong) då Tone og Bror starta stafett-etappen i Troms med to klassebesøk på Stangnes VGS klokka åtte og elleve. Deretter fekk stafettørane ei god omvising i den Trondenesiske kulturhistoria, før det blei lokallagsmøte med tema «I Ivar Aasens fotspor og dialekt i Nord-Noreg». Særleg vakte spørsmålet om dialekta i Nord-Noreg engasjement i møtelyden. Ein gjennomgang av nokre av dei orda Ivar Aasen fann på ferda si til Nord Noreg sumaren 1851 vakte stor ovundring. Ein del av dei blei kjende att, andre var sære og ukjende for dei som høyrde på.

tirsdag 21. mai 2013

Nordtrøndelag og Nordland

Då Tone og Bror henta turnébilen i Harstad i strålande sol og tosifra pluss, hadde han allereie vore i Kolvereid, Mosjøen, Bodø, Sortland og Bø i Vesterålen sidan det var blitt blogga sist. Her er nokre bilete. (Foto: Ingar Arnøy)

Steinkjer 4. mai

Som det går fram av desse bileta,hadde Steinkjer Mållag laga til ein verkeleg superlaurdag i Dampsaga kulturhus i Steinkjer sentrum. Det byrja med barnetime med forfattaren Kari Smeland og med musikk av elevar frå kulturskulen. Janne fortalde om Noregs Mållag og arbeidet vårt der. Der var bokkafe med kaffi. Forfattar Torvald Sund, Vestmannen med Tore Gravås sto på programmet. Tor Erik Jenstad m/kvartett og Henning Sommerro var også mellom attraksjonane. Ordførar var til stades og fekk både "Viljen til språk" og stafettpinnen. Lokala var førebiøetleg ordna. Alt i alt ein skikkeleg superlaurdag i Steinkjer. Gratulasjonar og takk frå NM.
lørdag 4. mai 2013

Bilete frå kulturkvelden

Som de ser, fullt hus, stor stemning.Stjørdal 3. mai - Del 1

Me starta dagen med stand i fellesarealet på Ole Vig v.g.sk. i Stjørdal, ein skule med over 1000 elevar og nærare 250 tilsette. Det ville vere lygn å seie at elevane strøymde på oss så me "knapt kunne anda", men me vart no i det minste vitja.

Neste post på programmet var møte med ei påbyggingsklasse. Eg (Terje) tykte det gjekk ganske bra. Nynorsk er sjølvsagt ikkje det faget dei elskar mest intenst, men dei var samde med oss om at dei burde ha byrja med nynorsk tidlegare. Derimot hadde dei lita tru på nynorske lærebøker i andre fag enn norsk, men det var i alle fall villige til å lytte til argumenta våre.

I ettermiddag var Janne på lufta i NRK Trøndelag med intervju om Nynorskstafetten. Det gjekk fint; intervjuet vart gjennom ført i ein god tone. No er det straks stand framfo biblioteket, opptakt til kulturkvelden.

Bileta: 1. På stand i fellesarealet. Janne i prat med ei interessert og positiv jente. 2. Møte med påbyggingsklasse.

Del 2: Kulturkveld med Linda Eide. Fullt hus og topp stemning.

torsdag 2. mai 2013

Inderøy torsdag 2. mai

Dette har vore ein alle tiders dag. Me byrja i Røra barnehage, og det var nesten til å bli rørt av. Me vart hjarteleg mottekne av Eva Gun Tromsdal og resten av personalet, og minst like hjarteleg av borna. Janne las Jakob og Neikob, først ein gong, så ein gong til; og jammen tigga ikkje nokre om at ho skulle lese endå ein gong. Men då sa Janne at det var best å spare den tredje gongen til seinare, og då var borna samde med henne om det.

Elles både snakka me om og leika med språk, og var innom både trønderdialekt, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Borna var ivrig med, og sjølvsagt måtte me tulle og leike med dei på anna vis også. Det var kjekt.

Styrar Eva Gun er levande interessert i språk og svært glad i nynorsk. Ho var heilt samd med oss om at det er viktig for borna å få møte nynorsken tidleg. Språkøkta avslutta me med å øve inn nytt kamprop til 17. mai: - Språk er flott, språk er flott, språk er flott, hurra! -

Minst like stimulerande var møtet med elevane på Inderøy vidaregåande. Sjølv var eg (Terje) litt spent på korleis dei ville reagere på å avslutte dagen med ein dobbelttime om nynorsk etter å ha hatt tentamensprøve før på dagen. Det viste seg straks at eg kunne ha spart meg dei sutene. Det var Janne som hadde mesteparten av denne økta, og eg var ikkje i stand til å registrere ein einaste negativ reaksjon. Elevane var opne, tillitsfulle, interesserte og aktive. Somme vart att for å prate etter at dagen var slutt, og ei jente kom også å takka oss i handa. Desse elevane var i alle fall ikkje negative til nynorsk, endå om alle har bokmål som hovudmål, og dei gav oss rett i at dei burde ha byrja med sidemål tidlegare i skuleløpet.

Dagen vart avslutta med kulturkveld på folkebiblioteket i Inderøy. Dette høyrest sikkert ut som skryt, men det får våge seg. Eg nøler i alle fall ikkje med å kalle kvelden ein fulltreffar. Kari Stai, forfattar av m.a. Jakob og Neikob, framførte ein underfundig tekst med mange spørsmål om Ivar Aasen. Terje heldt foredrag om Ivar Aasen, og Janne fortalde om arbeidet i Noregs Mållag Dei to folkemusikarane Ingvild Blæsterdalen og Einar Olav Larsen spelte så fint at kunne oss "grøta". Og ikkje minst; me song mykje allsong. Til slutt vart stafettpinen overlevert til Jon Grønlid, leiar i Inderøy Mållag.

Jon er forresten verd eit kapittel for seg sjølv. Måten han har teke mot oss og stelt godt for oss på, er eineståande. Me har kjent oss nesten kongelege. Takk, Jon.

Bileta: 1. Janne og styrar Eva Gun Tromsdal i Røra barnehage i midten med Lise Beate Urvold til venstre og Marthe Eriksson til høgre. - 2 og 3. Nokre av dei knakande kjekke av elevane på Inderøy v.g.sk. lyttar til ei engasjert Janne. - 4. Kari Stai les på kulturkvelden. - 5. Terje gir stafettpinnen vidare til lokallagsleiar og suveren vert Jon Grønli.

Janne og Terje takkar for ein strålande dag.