mandag 28. januar 2013

Ordførar i Ørsta fekk stafettpinne

Ordføraren i Ørsta, Rune Hovde (t.v), vart den alle fyrste ordføraren som tek imot stafettpinne frå Noregs Mållag. Håvard overrekkjer og nyttar høve til å smile til fotografen. I midten sit Terje Kjøde, leiar i Ørsta Mållag, og smiler.