onsdag 23. januar 2013

Tova tøfler

I julegåve frå sjefen fekk alle dei tilsette kvar sitt par tova tøfler, strikka i designet til Nynorskstafetten. Då held vi oss i alle fall heite på føtene medan vi er på reisefot.