tirsdag 11. juni 2013

Forsand

Me har vore på ungdomsskulen og snakka for alle klassestega. Nesten berre nynorskelevar på skulen. På veg derifrå var det heilt naturleg å sikta mot ferjekaia i sentrum. Etter eit minutt eller to gjekk det opp for oss at det ville vera meir effektivt å køyra til den andre kaia me såg over sundet, i alle fall om me ville vidare. Men det var finast ved den fyrste.