onsdag 12. juni 2013

Sandnes

Stafetten har vore innom alle dei fem tiandeklassane på Skeiene ungdomsskule i dag. Nokre få av elevane hadde hatt nynorsk på barneskulen, men dei skifta ved overgangen til usk. Slik er det å vera i kraftig mindretal og møta berre bokmålsundervisning attpåtil.

Bogafjell open barnehage fekk også besøk, og me las om Lukas, Pinne og Jakob og Neikob for nokre treåringar.

Til sist møtte me Sandnes kommune til diskusjon om korleis dei kan leggja best mogleg til rette for det mindretalet som veks opp med nynorsk som opplæringsmål. Me drøfta tiltak i barnehagen, ved overgangen frå barneskule til ungdomsskule, i ungdomsskulen og i språkbruken frå kommunen sjølv. Sandnes er språknøytral, men det er ikkje råd å finna noko på nynorsk på heimesidene deira i dag.

Dei var interesserte i dei gode føredøma og i dokumenterte forsøk med nynorsk i skulen som viste at det gjev resultat å bruka meir nynorsk.

Magnhild Lid frå Sandnes mållag gav stafettpinnen til ordførar Stanley Wirak.
På møtet var også rådmann Bodil Sivertsen, Harald Nedrelid frå oppvekstavdelinga og Torleiv Robberstad frå mållaget.