torsdag 21. mars 2013

Dialektord i Sarpsborg

Frå venstre: Johanne, Rita, Bennedicte og Josefine