onsdag 6. mars 2013

Kulturkveld med kviss i Vågå

Nynorskstafetten i Lom og Vågå vart avslutta med kulturkveld og kviss med stor deltaking og godt humør. Spørsmåla var krevjande, men alle laga innerste med store kunnskaper. Terje Kjøde kåseriet om endringar uheldig var til nynorsk frå etterkrigsårene til i dag. Mållaget Ivar Kleiven driv godt, ikkje minst takka vere leiaren Ivar Skjølberg. Medlemstallet har auka mykje, og laget har i dag 109 medlemmer. Avisa GD dekte tilskipinga med to helsider i dag.