onsdag 6. mars 2013

Nynorskkafe i Vågå

Me har nettopp avslutta ein nynorskkafe på frivilligsentralen i Vågå. Oppslutninga var særs god, store delar av den fire-fem timar lange opningstida var det fullt. Eit høgdepunkt var Gro Heitkøtter sitt lysbileteforedrag om faren og onkelen og deira omsluttet for og kjærleik til naturen. Detvar rett og slett gripende, Mållaget Ivar Kleiven driv godt, ikkje minst takka vere leiar Ivar Skjølberg. På få år har medlemstallet auka frå 38 til 109. Det er berre å gratulere.