torsdag 11. april 2013

Skulevitjing i Rauland

I dag har me vore saman med 8.-10 kl frå Rauland skule. Det var omlag 100 elevar samla i Raulandshuset. Det var ein livleg gjeng. Elevane hadde nokre tankar rundt språk, og dei fleste hadde nynorsk som hovudmål. Det er alltid stas!