onsdag 16. oktober 2013

Åh, for eit flott syn!

Stafettbilen tek seg godt ut på parkeringsplassen, medan vi er opptekne i klasseromma inne.