tirsdag 8. oktober 2013

Turbodag i Kristiansand

I dag har me:

- halde to føredrag for tiandeklassingane i Møvik

- ikkje hatt straum igjen på batteria til internettmodemet og aipæden

- ... og difor ikkje fått fotografert eller blogga noko særleg

- likevel most på med ei morosam målferd på katedralskulen

- ... og endå ei målferd på Karuss skule, som verkeleg hadde eit livleg og sprudlande publikum

- stått på stænd med Studentmållaget i Agder på UiA

Og no til slutt: halde appell og elles vore til stades på Mållaget i Kristiansand sin kulturkveld, der Ottar Grepstad er hovudattraksjonen