tirsdag 15. oktober 2013

Stafettpinnen til Kvinesdal kommune

I Kvinesdal hadde vi møte med Geir Bruli, kommunesjef, om nynorsk i Kvinesdal. Saman med oss var også Tom Arnt Lindeland, leiar i Kvinesdal Mållag. Kvinesdal kommune er språknøytral med ein nynorsk skulekrins og resten er bokmålskrinsar. Det var eit godt møte med god stemning. Vi peike på at det er viktig at Kvinesdal som ein språknøytral kommune også speglar nynorsken til dømes på nettsidene. Etter møtet fekk han stafettpinnen frå Nynorskstafetten. På biletet står Tom Arnt Lindeland (til venstre), Geir Bruli og Birgitta Ersland.