tirsdag 15. oktober 2013

Mål for veka

På veggen til 10. klasse på Kyrkjebygda skule i Åseral er det hengt opp ein eigen plakat for kva som er mål for veka. Eit gode mål, meiner Nynorskstafetten.