onsdag 16. oktober 2013

Lokalt mål

Gudrun og Arna hadde laga og spela ein skjets med åsdølsmålet. Dette var veldig spennande. For oss utanifrå var det mykje ikkje vi forstod. Men etter skjetsen var det oppklaringsrunde, og forklaring på nokre av orda. Mykje applaus og veldig moro.