tirsdag 11. juni 2013

Bonustur til Sviland

Med litt tid til overs på veg frå Forsand til Sandnes, tok me ein ikkje varsla svipptur innom Sviland skule i dag. Skulen har om lag 80 elevar og alle har nynorsk. Rektor tok mot oss på straken og me fekk ein hyggeleg prat ein halvtimes tid om vilkåra desse elevane har i overgangen til ungdomsskulen. Der utgjer dei berre drygt 10 prosent av elevtalet, så det krev mykje av dei å stå mot fleirtalspresset.

Me burde ha teke eit bilete som viste at "skadeverket" på skulen ikkje strekte seg lenger enn til å skrapa vekk toppen av o-en i "skole", men slik vart det altså ikkje i dag.