mandag 10. juni 2013

Sand skule

Ikkje godt å seia om elevane greier å konsentrera seg om det som skjer inne, så fint som det er utanfor. Men to flotte 9. og 10. klassar har teke mot oss på Sand ungdomsskule i dag til nynorsktime. Ingen har så langt avslørt at dei tenkjer på å byta hovudmål på vidaregåande, ein bra gjeng!

Ingar teiknar og fortel for 9B. Kameraet til journalisten frå Suldalsposten så vidt synleg nede i høgre hjørnet.