fredag 14. juni 2013

Klepp del 2

I dag har vi arbeidd oss oppover i aldersgruppene. På Engelsvoll skule møtte vi 5., 6., og 7. klasse som framførte sjølvlaga ting på nynorsk. Premieutdeling i samband med forteljingskonkurransen til Klepp mållag stod også på programmet. Her les vinnaren av barneskulekonkurransen diktet sitt.Neste stopp Klepp ungdomsskule. Forfattar Ingrid Aanestad fortalde om yrket sitt og las litt frå ei av bøkene. Mållaget var utfordra til språkdebatt der elevane på førehand hadde arbeidd med spørsmål. Vi tippar at dei har fått god hjelp frå lærarane, då fyrste spørsmålet var "hadde det ikkje vore best om vi fekk ein samla skriftleg karakter i norsk, i staden for kvar sin i hovudmål og sidemål?"


Ingrid Aanestad


Korleis kan ein betre avslutta dagen enn på stand?
Mange positive, ein heil del uinteresserte/negative. Vårt eige materiell og Dag og Tid er no i alle fall å finna i minst hundre nye heimar på Jæren. Dei minste fekk ballongar på stong.