fredag 14. juni 2013

Time

I dag hadde vi tett program og var alt ferdige med tre barnehagar og ein sjuandeklasse i halvtolvtida. Marit Rommetveit Staveland frå mållaget her fortalte om Garborg og gav dei boka ho las frå, medan eg snakka litt med dei om språk. På Lye skule hadde alle saman nynorsk opplæringsmål. Ei utruleg positiv utvikling etter mange år med bokmålsparallellar tidlegare.Etter lunsj var det endeleg tid for Garborgsenteret. Godt å få slutt på skamma over ikkje å ha vore her. Og ingen skal seia at ikkje senteret heng med i tida:

Dessutan vart det tid til å nyta mediemerksemda frå i går.Stand på kjøpesenteret var stas. Vi samarbeidde med Norli, som viste seg å vera den bokhandelen i Noreg som sel flest nynorskbøker. Kan det ha samanheng med at dei var den fyrste butikken i kjeda som fekk masa seg til skilt som aldri hadde funnest før?