tirsdag 12. februar 2013

Årsmøte i Lærdal Mållag

Årsmøtet i Lærdal Mållag er i gang. Her vert det drøfta nynorsk strategi retta inn mot næringslivet.