lørdag 23. februar 2013

Over langfjella

På turen frå Oslo sat eg saman med Knut Åge Teigen, målmannen i Snøballfilm. Han fortalde om ein ny film han lagar, om fleirspråksforståing i Norden. Svært interessant.