onsdag 13. februar 2013

Parkeringsbot på nynorsk

Det syne seg at kommunekasseraren i Sogndal deler ut parkeringsbøter. Men Kristin har rett i at det er formildende at den er på nynorsk.