lørdag 7. september 2013

Ullensvang 6. september

Me vakna tidleg i Kinsarvik for å reise på skulevitjing, og dei lokale målfolka varta oss godt opp med frukost. I løpet av stafetten har me fått så mykje mat at me ser ut som me er Ullensvanger. Då me kom oss ned på Kinsarvik skule starta dagen med drøs om både laust og fast med lærarane. Me fortalde om våre erfaringar og dei om sine. Skulen hadde mist tre elevar som vart utsend frålandet dagen før, ein av dei i klassen me skulle vitja, og stemninga var deretter.
Ullensvang herad er delt i to av fjorden og for å koma oss til skule nummer to for dagen, Hauso skule, kasta me oss påferjesambandet Kinsarvik-Utne-Kvanndal. På Hauso snakka me for heile ungdomssteget, omlag 40 elevar, om språkhistorie, dialekt og nynorsk. Dei var engasjerte og reflekterte


Dagen, ikkje avisa, vart avslutta i Kinsarvik, der me stod på stand nokre timar utanfor daglegvaren  igjen. Me møtte mange engasjerte målmenn og -kvinner. Då me pakka saman, såg me at me hadde delt ut heile 200 klistremerke dei siste to dagane. Shit banditt!