onsdag 10. april 2013

I hjarta av Hjartdal! (med overrekking av stafettpinne)

Stafetten har i dag vore i Hjartdal! Her har me vore på mange skulevitjingar, innom på nesten alle trinn frå fyrste til tiande klasse på Hjartdal skule, Tuddal skule og Sauland skule. Før siste skulevitjing, hadde med møte med leiinga i kommunen. Der snakka me med ordførar Sven Tore Løkslid, rådmann Rune Engehult og kommunalsjef for skule og kultur Bjørn Rugaas. Ordføraren fekk overrekt stafettpinne og Viljen til språk av Ulrikke Sægrov. Som avslutting på dagen sto me på stand i sentrum. Med oss i bilen har me hatt med oss Olav Tho heile dagen som vegvisar.