torsdag 11. april 2013

Tur til Tingvoll og Berge

Seinare på dagen reiste me fyrst til Tingvoll, som er den gamle kommunesalen. Der fekk me høyre nokre flinke ungar synge stev og danse for oss. Før Anne fortalde litt om stafetten. Dette var gillt! So dukka spelemannslaget opp for øving, og då trakk me opp til garden Berge. Der har han Ivar vore sjølv, i 1853. Oppe på garden var det kaffi og kling, medan Olav Nordstoga fortalde om reisene til Ivar Aasen i kommunen. Det var ei flott innleiing, med mellom anna sitat frå dagboka som Aasen skreiv. Der skraut han stort av vertskapet som var rause og opne, og Aasen kjende seg som ein son på garden. Dette har ikkje forandra seg dei seiste 160 åra! Over alt der me reiser vert me tekne i mot med opne armar!

Olav Nordstoga fekk overrekt stafettpinne, som eit minne om vitjinga her.

Som tidlegare nemd har det vore svært so glatte vegar i Telemark denne veka, og tunet på Berge var ikkje eit unntak. Då me skulle reise sklei me ut og satt oss godt fast, men då var gjestene raskt ute med både ei og to og tre hender til hjelp.

Her kjem nokre bilete frå dagen: