fredag 5. april 2013

Språkseminar i BØ!! i Telemark

Nest siste oppdrag for dagen er å gjesta eit fagseminar om språk på Høgskulen i Telemark, avdeling Bø. Til no har me fått høyra om m.a. Magnus Landstad, Knud Knudz1 og fagterminologi. Og om ikkje så lenge skal me frå Nynorskstafetten bidra med eit kort føredrag om retorikken i sidemålsordskiftet.